Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Kuntoranta Oy, Y-tunnus 1561204-2
Kuntorannantie 14, 78400 Varkaus
040 040 3669
myynti@kuntoranta.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anne Pulkkinen
anne.pulkkinen@kuntoranta.fi

3. Rekisterin nimi
Kuntorannan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjien ilmoittamat tiedot eli esimerkiksi nimi, puhelinnumero ja osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden toimittamien tietojen pohjalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä. Sähköisten palveluiden palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyynnöt anne.pulkkinen@kuntoranta.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi. 
Tietojen oikaisupyynnöt anne.pulkkinen@kuntoranta.fi